อาหารเหนือ อาหารล้านนา

อาหารเหนือ หรือ อาหารล้านนา มีอยู่มากมายหลายชนิด อาหารบางอย่างมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีพืชผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์เป็นส่วนประกอบ มีลักษณะการกินที่เป็นเอกลักษณ์

แคบหมู

แคบหมู อาหารพื้นบ้านของชาวล้านนา เป็นการถนอมอาหารตามแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน ปัจจุบันนิยมเป็นของฝาก รับประทานกับน้ำพริกเมืองเหนือหรือแกงต่างๆ รสชาดกรอบ อร่อย

น้ำพริกกุ้ง

น้ำพริกกุ้ง คล้ายกับน้ำพริกหนุ่ม รสชาดอร่อยมากเพราะใส่กุ้งฝอยที่หาได้ทั่วไปตามแม่น้ำลงไป

น้ำพริกตาแดง

อาหารเหนือ มีรสชาดอร่อย เก็บไว้รับประทานได้นาน รับประทานกับหมูปิ้ง หรือผักสด

น้ำพริกหนุ่ม

เป็นอาหารทางเหนือที่ปรุงขึ้นอย่างง่าย มีรสชาดเผ็ด อร่อย ปัจจุบันได้กลายเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของทางเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่

น้ำพริกอ่อง

อาหารที่มีชื่อเสียงที่รู้จักกันดีในภาคเหนือ รสชาดอันเป็นเอกลักษณ์นี้จะออกไปทางหวานจากรสของมะเขือเทศ แต่ยังคงรสชาดเข้มข้นอยู่

ผักกาดจอ

แกงผักกาดจอ เป็นแกงผักกาดกวางตุ้ง ให้รสอร่อยและมากไปด้วยคุณค่าทางอาหาร นิยมรับประทานกับพริกแห้งทอดlannafood.com