สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอไชยปราการ

อำเภอไชยปราการ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 128 กิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีภูเขาล้อมรอบถึง 3 ด้าน ได้แก่ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ทิศเหนือติดกับอำเภอฝาง ทิศตะวันออกติดกับอำเภอแม่สรวย (จังหวัดเชียงราย) ทิศใต้ติดกับอำเภอพร้าว ทิศตะวันตกติดกับอำเภอเชียงดาว และรัฐฉาน (ประเทศพม่า)

โรงแรม-ที่พักใกล้อำเภอไชยปราการ

ค้นหาโรงแรมใกล้อำเภอไชยปราการ สามารถเลือกโรงแรมใกล้สถานที่สำคัญต่างๆในไชยปราการได้

อุทยานแห่งชาติเชียงดาว

ครอบคลุมพื้นที่อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง และ อ.ไชยปราการ พื้นที่ทั้งหมด 1,155 ตารางกิโลเมตร จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิง นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ถ้ำผาชัน ถ้ำดอยกลางเมือง น้ำตกทุ่งแก้ว น้ำตกห้วยหก ออบปิง ถ้ำผาชัน ถ้ำห้วยจะค่าน และถ้ำดอยกลางเมือง เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

มีน้ำตกให้ท่องเที่ยวหลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่เส้นทางยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างพัฒนาพื้นที่ น้ำตกที่เข้าถึงได้สะดวกที่สุดคือ น้ำตกห้วยทรายขาว ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีแอ่งน้ำให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำได้แต่ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะน้อยมาก จะมีน้ำเยอะช่วงเดือนพฤษภาคม แต่น้ำจะขุ่น น้ำจะใสช่วงหลังฝน

วัดถ้ำตับเตา

อยู่บริเวณภูเขาทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง ช่วงหลักกิโลเมตร ที่ 120 และ 121 จากแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร มีหอพระไตรปิฎกสร้างอยู่กลางน้ำ มีขนาดเล็กกว่าถ้ำเชียงดาว ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่


lannafood.com