สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่อาย

อำเภอแม่อาย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 174 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า) ทิศตะวันออกติดกับอำเภอแม่จัน อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่สรวย (จังหวัดเชียงราย) ทิศใต้ติดกับอำเภอแม่สรวย (จังหวัดเชียงราย) และอำเภอฝาง ทิศตะวันตกติดกับอำเภอฝาง

โรงแรม-ที่พักในอำเภอแม่อาย

ค้นหาโรงแรมในอำเภอแม่อาย สามารถเลือกโรงแรมใกล้สถานที่สำคัญต่างๆในแม่อายได้

ดอยปู่หมื่น

ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 174 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง มีทัศนียภาพอันสวยงามรอบๆ หน่วยงานขนบธรรมเนียมของชาวเขาเผ่ามูเซอ ชมยอดดอยผ้าห่มปกที่สวยงาม แปลงดอกไม้ และแปลงทดลองปลูกพืชเมืองหนาวพร้อมทั้งบ้านพักทั้งหมด 6 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 50 คน

ท่าตอน-เชียงราย

ท่าตอนเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตอำเภอแม่อาย เป็นที่ซึ่งแม่น้ำกกไหลผ่านลงไปถึงตัวอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แม่น้ำกกนี้เป็นแม่น้ำสายสำคัญในการคมนาคมระหว่าง 2 จังหวัด ปกติแล้วจะมีเรือหางยาวบริการรับส่งผู้โดยสารจากท่าตอนล่องไปตามแม่น้ำกกจนถึงเชียงราย จะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำกก ซึ่งเรือดังกล่าวออกจากท่าตอนเวลา 12.30 น. ไปถึงเชียงรายประมาณ 17.00 น. (ค่าโดยสารเรือหางยาวคนละ 150 บาท) ชมรมเรือท่าตอน โทร. 0 5345 9427 โทรสาร 0 5337 7224

ล่องแพแม่น้ำกก

ปัจจุบันนี้ การล่องแพแม่น้ำกกเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาก ได้ชมทัศนียภาพที่งดงามและชีวิตความเป็นอยู่ริมฟากแม่น้ำกก นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะล่องแพสามารถติดต่อกับบริษัทนำเที่ยวในบริเวณบ้านท่าตอน เช่น ท่าตอนทัวร์ โทร. 0 5337 3143 ชาวแพ (ทิพย์ ทราเวล) โทร.0 5345 9312 กลางบ้านท่าตอน โทร. 0 5345 9138

วัดท่าตอน

ตั้งอยู่บนยอดเขาเนื้อที่กว่า 425 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ตั้งวัดและเป็นเขตอุทยานพุทธศาสนา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชัน ทิศเหนือติดแม่น้ำกก ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดเขตบ้านหลายหลัง และทิศตะวันตกติดป่าสงวนแห่งชาติ


lannafood.com