ติดต่อ lannafood.com

ติดต่อ lannafood.com เพื่อลงโฆษณาในรูปแบบ Banner หรือ Text Link ได้ที่อีเมล์ webmaster@lannafood.com หรือ โทร. 081-2882992 ในราคาพิเศษ! หรือลงประกาศแนะนำบริการนำเที่ยว บริการรถเช่า ได้ที่ บล็อกอาหารและท่องเที่ยวเชียงใหม่

ลงโฆษณาแบบ Banner ขนาด 300 x 250 pixels ในหน้าที่ต้องการ ในราคาพิเศษ เดือนละ 300 บาท เท่านั้น ลงโฆษณา 3 เดือน ฟรี 1 เดือน สนใจติดต่อ 081-2882992

ลงโฆษณาแบบ Text Link ประมาณ 250 ตัวอักษร ในหน้าที่ต้องการ ในราคาพิเศษ เดือนละ 120 บาท เท่านั้น ลงโฆษณา 3 เดือน ฟรี 1 เดือน สนใจติดต่อ 081-2882992

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0507314711318