จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ผู้คนกว่าร้อยละ 60 อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง

เชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไปของเชียงใหม่

เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร

ประเพณีของเชียงใหม่

เทศกาลและงานประเพณี

ชาวล้านนาผูกพันอยู่กับพุทธศาสนา ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตของคนพื้นเมืองอย่างลึกซึ้ง งานพิธีและประเพณีต่าง ๆ ของชาวเชียงใหม่จึงมีอยู่มากมาย อาทิ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเข้าอินทขีล ฯลฯ

วัดในเชียงใหม่

วัดและโบราณสถาน

วัดและโบราณสถานของเชียงใหม่ มีอยู่มากมาย บางแห่งมีอายุกว่า 700 ปี ซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอันยาวนานน่าศึกษา

ผักพื้นบ้านเมืองเหนือ

ผักพื้นบ้านล้านนา

ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ มีที่ราบตามหุบเขา มีแม่น้ำลำธารหลายสาย ชาวเหนือมีการเรียนรู้การกินผักและอาหารอย่างหลากหลาย

ร้านอาหารในเชียงใหม่

เชียงใหม่มีร้านอาหารอยู่มากมาย ทั้งอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ แต่ถ้าหากต้องการลิ้มลองรสชาดอาหารพื้นเมือง ที่เรียกกันว่า "อาหารเมือง" หรือ "ของกิ๋นเมือง" ก็มีร้านอาหารให้ลิ้มลองอยู่มากมายเช่นกัน

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2552 จังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 5 ของโลก เนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่น่าชื่นชม อาหารการกินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และความเป็นมิตรของผู้คน

ที่พักในอำเภอต่างๆ

เชียงใหม่มีที่พัก-โรงแรมมากมายหลายแห่ง ทั้งใกล้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอต่างๆ การเดินทางสะดวกสบาย มีรถโดยสารรับจ้างให้บริการตลอดเวลา


lannafood.com