ผักพื้นบ้านล้านนา

ภาคเหนืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ชาวเหนือมีการเรียนรู้การกินผักและอาหารอย่างหลากหลาย จึงเกิดแกงผักสารพัดชนิดขึ้นมา เช่น แกงผักรวมหรือแกงแค อาหารจากเห็ดต่างๆ ที่มีให้กินได้ตลอดทั้งปี จึงทำให้ชาวเหนือได้รับอาหารที่เป็นเส้นใยอย่างสม่ำเสมอ ผักมีประโยชน์ที่ชาวเหนือนิยมกิน เช่น ผักม้วนไก่หรือเชียงดา ผักเฮือด มะระขี้นกหรือบะห่อยขี้นก เป็นต้น

ผักชีฝรั่ง

ใบอ่อนกินเป็นผักสด หรือใส่แกงช่วยแต่งกลิ่นอาหาร ช่วยขับลม บำรุงสายตา

กระเจียว

ช่อดอกลวกเป็นผักจิ้ม ช่วยขับลม ทำให้นอนหลับสบายlannafood.com