ผักพื้นบ้านล้านนา

ภาคเหนืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ชาวเหนือมีการเรียนรู้การกินผักและอาหารอย่างหลากหลาย จึงเกิดแกงผักสารพัดชนิดขึ้นมา เช่น แกงผักรวมหรือแกงแค อาหารจากเห็ดต่างๆ ที่มีให้กินได้ตลอดทั้งปี จึงทำให้ชาวเหนือได้รับอาหารที่เป็นเส้นใยอย่างสม่ำเสมอ ผักมีประโยชน์ที่ชาวเหนือนิยมกิน เช่น ผักม้วนไก่หรือเชียงดา ผักเฮือด มะระขี้นกหรือบะห่อยขี้นก เป็นต้น

ผักเซียงดา

ยอดอ่อน ใบอ่อน รับประทานเป็นน้ำพริกผักจิ้ม หรือแกงใส่ปลาแห้ง แกงแค รากช่วยขับปัสสาวะ แก้ไข้

ผักแปม

ยอดอ่อนกินเป็นผักสด กินกับลาบ ส้า ลู้ ดับกลิ่นคาว แต่งรสอาหารให้รสขม ช่วยเจริญอาหาร

ผักไผ่

ใบกินเป็นผักสด หรือใส่แกงแต่งกลิ่นอาหาร ช่วยดับคาว ช่วยขับลม และเจริญอาหาร

ผักเสี้ยว

ยอดอ่อนและใบอ่อนนึ่งสุกรับประทานเป็นผักจิ้ม หรือแกงใส่ปลาแห้ง แก้ไอ บำรุงร่างกาย

ผักหนาม

ยอดอ่อนและใบอ่อนต้ม ลวก หรือดอง จิ้มน้ำพริก หรือปรุงเป็นแกง ไม่กินสดเพราะเป็นพิษ ต้องลวกหรือดองก่อน

ผักหวานบ้าน

ยอดอ่อนและใบอ่อน ลวกรับประทานเป็นผักจิ้ม หรือปรุงเป็นอาหาร รากเป็นยาลดไข้ แก้ปัสสาวะขัด ภายนอกใช้น้ำคั้นจากใบหยอดตา แก้ตาอักเสบlannafood.com