ผักพื้นบ้านล้านนา

ภาคเหนืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ชาวเหนือมีการเรียนรู้การกินผักและอาหารอย่างหลากหลาย จึงเกิดแกงผักสารพัดชนิดขึ้นมา เช่น แกงผักรวมหรือแกงแค อาหารจากเห็ดต่างๆ ที่มีให้กินได้ตลอดทั้งปี จึงทำให้ชาวเหนือได้รับอาหารที่เป็นเส้นใยอย่างสม่ำเสมอ ผักมีประโยชน์ที่ชาวเหนือนิยมกิน เช่น ผักม้วนไก่หรือเชียงดา ผักเฮือด มะระขี้นกหรือบะห่อยขี้นก เป็นต้น

ผักเฮือด

ยอดอ่อนกินเป็นผักสดหรือใช้แกง ช่วยระบาย

เพี้ยฟาน

ยอดอ่อนรสขมเป็นผักสดนิยมรับประทานกับลาบ ช่วยเจริญอาหาร

ผักแส้ว

ยอดอ่อนและใบอ่อนสด มีรสขมอมหวาน นำมายำกับปลาทูนึ่ง เป็นผักจิ้ม หรือแกงกับเนื้อหรือปลาย่าง ช่วยเจริญอาหาร

มะแว้งต้น

ผลอ่อน ใช้รับประทานร่วมกับน้ำพริก ผล แก้ไอ ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ บำรุงธาตุ ช่วยเจริญอาหาร ลดน้ำตาลในเลือด

เล็บครุฑ

ใบเป็นผักสดหรือชุบแป้งทอดเป็นผักจิ้ม หรือใส่แกงไก่ช่วยดับกลิ่นคาว ใบ ตำพอกแก้ปวดบวมอักเสบ ราก ต้มดื่มขับปัสสาวะ

ส้มป่อย

ยอดอ่อนใส่แกงปลาให้มีรสเปรี้ยว ถ่ายเสมหะ ถ่ายระดูขาว ล้างเมือกมันในลำไส้ แก้บิดlannafood.com