ที่พักอำเภอแม่ริม

อำเภอแม่ริม มีการขยายตัวของการท่องเที่ยวทั้งโรงแรมและรีสอร์ต เป็นทางผ่านเพื่อไปยังอำเภอปาย และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่

at NaTa Chiangmai Chic Jungle


32/3 M.5 Maeram, Maerim Chingami,Maerin-Samueng Road.

Ruen Ariya Resort


298 Moo 1 Maeram,Maerim

Dusai Tara Resort


433 M. 1, Maerim-Samoeng Rd., T. Maeram, A. Maerim

Hmong Hilltribe Lodge


111 Moo4, T.Maeram A.Maerim

Mae Rim Lagoon Bed & Bakery


65/7 Mu 6, Maerim-Sameong (old road), Tumbol RimTai

Natura Maerim Resort


260 M. 3, T. Huaysai, A. Maerimlannafood.com