ที่พักอำเภอสะเมิง

อำเภอสะเมิง อยู่ทางทิศตะวันตกของเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูง อากาศเย็นเกือบทั้งปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นแหล่งปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาวและสตรอเบอร์รี่ของเชียงใหม่

Rinrada Resort


53 Moo. 9 Maerim-Samoeng Rd., T.Mae Ram

Pundin Resort and Art


305 Moo.1 T.Samoengtai A.Samoeng

Pai See Tong Strawberry Farm Resort


156 M.1 Bann Mea Sab T.Mea Sab A.Samoenglannafood.com