เที่ยวเชียงใหม่ -> ข้อมูลการเดินทาง

ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ( พหลโยธิน ) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ( สายเอเซีย ) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือจากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร จองตั๋วรถทัวร์ หรือดู แผนที่การเดินทางมาเชียงใหม่ เมื่อเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้ว และต้องการเดินทางต่อไปยังอำเภอต่างๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
รถประจำทาง
มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ออกจาก สถานีขนส่งสายเหนือ ( หมอชิต 2) ถนน กำแพงเพชร 2 ทุกวันๆ ละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร . 0 2936 2852 – 66 และที่เชียงใหม่ โทร . 0 5 324 1449, 0 53 24 2664 หรือดูใน www.transport.co.th บริษัทที่มีบริการเดินรถ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ได้แก่ ทันจิตต์ทัวร์ โทร . 0 2936 3210, นครชัยแอร์ โทร . 0 2936 3901, 0 2936 3355 นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ โทร . 0 2936 2207, สมบัติทัวร์ โทร . 0 2936 3355, สหชาญทัวร์ โทร . 0 2936 2762, สยามเฟิสท์ทัวร์ โทร . 0 2954 3601-7
รถไฟ
มีรถด่วน และรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ ( หัวลำโพง ) ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร . 0 2 223 7010, 0 2 223 7020 , 1690 สถานีรถไฟเชียงใหม่ โทร . 0 5324 2094 และ www.railway.co.th
เครืองบิน
บริษัทการบินไทย จำกัด บินประจำระหว่างกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สำรองที่นั่ง โทร . 0 2 280 0060, 0 2 628 2000 สอบถามรายละเอียด โทร . 1566 สำนักงานเชียงใหม่ โทร . 0 5321 0 043-4 และ www.thaiairways.com หรือ สายการบินอื่นๆ